Statalist The Stata Listserver


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date index][Thread index]

st: Values on y axis and showing values in the graph


From   "Mosca, Ilaria" <IMosca@ctg-zaio.nl>
To   <statalist@hsphsun2.harvard.edu>
Subject   st: Values on y axis and showing values in the graph
Date   Thu, 30 Mar 2006 10:35:37 +0200

Dear Statalisters:

I have two questions:
1. On my y-axis I have values like 1.0e+06, 2.0e+06, etc. I'd rather
like to have 1.000.000, 2.000.000, and so forth (or even 1 million, 2
millions, etc.)
How do I do that? 
2. In the graph bar I'd like to show the values (either percentages or
nominal values) of the bars. What is the command for this option? 

Thank you in advance for your help.

Ilaria 

Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen in deze e-mail, mag u deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. CTG/ZAio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u een officiele beslissing (besluit, beslissing op bezwaar) van het CTG/ZAio wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn is een e-mailbericht onvoldoende. U dient dan een schriftelijke en ondertekende brief of fax te sturen met daarin het verzoek of bezwaar.*
*   For searches and help try:
*   http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html
*   http://www.stata.com/support/statalist/faq
*   http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/© Copyright 1996–2020 StataCorp LLC   |   Terms of use   |   Privacy   |   Contact us   |   What's new   |   Site index