Statalist The Stata Listserver


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date index][Thread index]

st: RE: RE: Substring command


From   "Mosca, Ilaria" <[email protected]>
To   <[email protected]>
Subject   st: RE: RE: Substring command
Date   Thu, 20 Apr 2006 13:39:49 +0200

Thank you Nick. 
It now works perfectly. 
Ilaria

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Nick Cox [mailto:[email protected]] 
Verzonden: 20 April 2006 13:34
Aan: [email protected]
Onderwerp: st: RE: Substring command


-subinstr()- is a function, not a command. 

What you should do is use the correct syntax. 

-subinstr()- needs four arguments, not three. 

replace code = subinstr(code, "-", "", .) 

Nick 
[email protected] 

Mosca, Ilaria
 
> I have a string variable that looks like the following: 100-2555
> 500-2341
> 564-5213
> I would like to generate another variable that takes away the dash. In
> other words, the new variable would be the following:
> 1002555
> 5002341
> 5645213
> 
> I tried with the command  --replace code = subinstr(code,"-","") But I

> obtain an "invalid syntax r(198)" message.
> 
> What should I do?

*
*   For searches and help try:
*   http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html
*   http://www.stata.com/support/statalist/faq
*   http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/

Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen in deze e-mail, mag u deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. CTG/ZAio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u een officiele beslissing (besluit, beslissing op bezwaar) van het CTG/ZAio wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn is een e-mailbericht onvoldoende. U dient dan een schriftelijke en ondertekende brief of fax te sturen met daarin het verzoek of bezwaar.*
*   For searches and help try:
*   http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html
*   http://www.stata.com/support/statalist/faq
*   http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/© Copyright 1996–2024 StataCorp LLC   |   Terms of use   |   Privacy   |   Contact us   |   What's new   |   Site index