Statalist The Stata Listserver


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date index][Thread index]

st: Duration model


From   "Mosca, Ilaria" <[email protected]>
To   <[email protected]>
Subject   st: Duration model
Date   Wed, 19 Apr 2006 14:34:37 +0200

Dear Statalisters, 

I would like to perform a duration analysis. However, I do not
understand how to compute a hazard function in STATA applicable for
discrete time models, as everything I see is about continuous time
models. 

My data of duration (survival) is measured in days: 1,2,3,..., 124. 
Furthermore due to its very askew distribution, it would be nice to have
the date defined and analysed in frequencies of 10, i.e. survived at
most 10 days, at most 20, at most 30 and so on. 

How can I define the discrete duration model with the chosen frequency
and which estimation commands can I use?

Thanks in advance for your help,

Ilaria 

Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen in deze e-mail, mag u deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. CTG/ZAio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u een officiele beslissing (besluit, beslissing op bezwaar) van het CTG/ZAio wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn is een e-mailbericht onvoldoende. U dient dan een schriftelijke en ondertekende brief of fax te sturen met daarin het verzoek of bezwaar.*
*   For searches and help try:
*   http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html
*   http://www.stata.com/support/statalist/faq
*   http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/© Copyright 1996–2024 StataCorp LLC   |   Terms of use   |   Privacy   |   Contact us   |   What's new   |   Site index