Statalist The Stata Listserver


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date index][Thread index]

st: Graph bar and xlabel


From   "Mosca, Ilaria" <IMosca@ctg-zaio.nl>
To   <statalist@hsphsun2.harvard.edu>
Subject   st: Graph bar and xlabel
Date   Thu, 30 Mar 2006 12:01:51 +0200

Dear Statalisters:

I have generated a graph hbar with the following commands:

#delimit ; 
graph hbar hhi, over(regio,sort(hhi))
	ytitle("HHI")
	ylabel(,labsize(medium))
	xlabel(,labsize(third_tiny))
	;

Unfortunately I get the following error report:
xlabels(,labsize(third_tiny)) not allowed, xaxis1 does not exist

My problem is that on the x-axis I have the name of companies and they
overlap each other because the font used is too big. How can I tell
Stata to reduce the font of the x-axis in a graph (h)bar?

Thank you in advance for your help.

Ilaria 

Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen in deze e-mail, mag u deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. CTG/ZAio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u een officiele beslissing (besluit, beslissing op bezwaar) van het CTG/ZAio wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn is een e-mailbericht onvoldoende. U dient dan een schriftelijke en ondertekende brief of fax te sturen met daarin het verzoek of bezwaar.*
*   For searches and help try:
*   http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html
*   http://www.stata.com/support/statalist/faq
*   http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/© Copyright 1996–2021 StataCorp LLC   |   Terms of use   |   Privacy   |   Contact us   |   What's new   |   Site index