Statalist The Stata Listserver


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date index][Thread index]

st: Substring command


From   "Mosca, Ilaria" <[email protected]>
To   <[email protected]>
Subject   st: Substring command
Date   Thu, 20 Apr 2006 13:27:32 +0200

Dear statalisters,

I have a string variable that looks like the following:
100-2555
500-2341
564-5213
I would like to generate another variable that takes away the dash. In
other words, the new variable would be the following:
1002555
5002341
5645213

I tried with the command  --replace code = subinstr(code,"-","")
But I obtain an "invalid syntax r(198)" message.

What should I do? 
Thank you in advance for your help.

Ilaria

Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen in deze e-mail, mag u deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. CTG/ZAio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u een officiele beslissing (besluit, beslissing op bezwaar) van het CTG/ZAio wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn is een e-mailbericht onvoldoende. U dient dan een schriftelijke en ondertekende brief of fax te sturen met daarin het verzoek of bezwaar.*
*   For searches and help try:
*   http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html
*   http://www.stata.com/support/statalist/faq
*   http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/© Copyright 1996–2024 StataCorp LLC   |   Terms of use   |   Privacy   |   Contact us   |   What's new   |   Site index