Stata The Stata listserver
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date index][Thread index]

st: Creating weights


From   "Mosca, Ilaria" <IMosca@ctg-zaio.nl>
To   <statalist@hsphsun2.harvard.edu>
Subject   st: Creating weights
Date   Wed, 9 Nov 2005 10:43:26 +0100

Dear Statalisters,

I have the population per zipcode of all postcodes of a country. I wanna
create a weight, which results from the population per zipcode divided
by total population. 

My questions:
1. The population per zipcode is repeated many times in the file. To
make the weight I only need to count it once. How can I do so? 
2. I don't have the value for the total population. How can I have it?

Thank you.
Ilaria

Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen in deze e-mail, mag u deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. CTG/ZAio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u een officiele beslissing (besluit, beslissing op bezwaar) van het CTG/ZAio wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn is een e-mailbericht onvoldoende. U dient dan een schriftelijke en ondertekende brief of fax te sturen met daarin het verzoek of bezwaar.*
*   For searches and help try:
*   http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html
*   http://www.stata.com/support/statalist/faq
*   http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/© Copyright 1996–2017 StataCorp LLC   |   Terms of use   |   Privacy   |   Contact us   |   What's new   |   Site index