Stata The Stata listserver
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date index][Thread index]

st: Computing weighted averages


From   "Mosca, Ilaria" <IMosca@ctg-zaio.nl>
To   <statalist@hsphsun2.harvard.edu>
Subject   st: Computing weighted averages
Date   Wed, 9 Nov 2005 10:02:51 +0100

Dear Statalisters,

I have a file with the following information:
1. From zipcode (it contains all the zipcode of a country)
2. To zipcode (it contains only those zipcodes in a country where a
hospital exists)
3. Traveling distance in metres - from "from zipcode" to "to zipcode"
4. Traveling average time in minutes - from "from zipcode" to "to
zipcode"
5. Population living in each "from zipcode"
6. Dummies that show the nearest hospital of a "from zipcode" in terms
of time and distance, and the farthest hospital.

What I would like to do now is to compute the average distance to the
nearest hospital weighted for the population living in each of the "from
zipcode" of the country. How can I do so?

Thanks very much for your help,
Ilaria

Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen in deze e-mail, mag u deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. CTG/ZAio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u een officiele beslissing (besluit, beslissing op bezwaar) van het CTG/ZAio wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn is een e-mailbericht onvoldoende. U dient dan een schriftelijke en ondertekende brief of fax te sturen met daarin het verzoek of bezwaar.*
*   For searches and help try:
*   http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html
*   http://www.stata.com/support/statalist/faq
*   http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/© Copyright 1996–2017 StataCorp LLC   |   Terms of use   |   Privacy   |   Contact us   |   What's new   |   Site index