Bookmark and Share

Notice: On April 23, 2014, Statalist moved from an email list to a forum, based at statalist.org.


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

st: GARCH model on a panel


From   abpa5d@bangor.ac.uk
To   statalist@hsphsun2.harvard.edu
Subject   st: GARCH model on a panel
Date   Mon, 24 Dec 2012 22:59:57 +0000

Hi everyone,

I wonder if it is possible to estimate a GARCH model on a panel data which has 100 individuals (N=100) and T=4,000. I guest that it is impossible to run a multivariate GARCH on this data since N is quite large. Any help would be appreciated.

Thank you in advance,

David
PhD candidate
Bangor University, UK, LL57 2DG

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.--
Rhif Elusen Gofrestredig / Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office. www.bangor.ac.uk

*
*  For searches and help try:
*  http://www.stata.com/help.cgi?search
*  http://www.stata.com/support/faqs/resources/statalist-faq/
*  http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/


© Copyright 1996–2017 StataCorp LLC   |   Terms of use   |   Privacy   |   Contact us   |   Site index