Stata The Stata listserver
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date index][Thread index]

st: Converting summary statistics into a column in stata editor


From   "Mosca, Ilaria" <IMosca@ctg-zaio.nl>
To   <statalist@hsphsun2.harvard.edu>
Subject   st: Converting summary statistics into a column in stata editor
Date   Mon, 24 Oct 2005 11:02:36 +0200

Dear Statalister,

I would like to retain the information I obtain with the command
summarize (more specifically the values "minimum") and put such values
in a column in stata editor. Is that possible? With which command? 

Thanks!
Ilaria


Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen in deze e-mail, mag u deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. CTG/ZAio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid.


*
*   For searches and help try:
*   http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html
*   http://www.stata.com/support/statalist/faq
*   http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/© Copyright 1996–2017 StataCorp LLC   |   Terms of use   |   Privacy   |   Contact us   |   What's new   |   Site index