Stata The Stata listserver
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date index][Thread index]

st: Splitting a string variable


From   "Mosca, Ilaria" <IMosca@ctg-zaio.nl>
To   <statalist@hsphsun2.harvard.edu>
Subject   st: Splitting a string variable
Date   Mon, 17 Oct 2005 15:42:53 +0200

I am dealing with a string variable that has 4 figures and 2 letters,
something like this: 1234AB
As you can see there is no space, or comma, etc. divinding the figures
from the letters. 
What I wanna do is to create a new variable where I only keep the
figures and drop the letters. How can I do that? Does the command SPLIT
help me in this? 

Thank you very much.

Ilaria 

Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen in deze e-mail, mag u deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. CTG/ZAio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid.


*
*   For searches and help try:
*   http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html
*   http://www.stata.com/support/statalist/faq
*   http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/© Copyright 1996–2017 StataCorp LLC   |   Terms of use   |   Privacy   |   Contact us   |   What's new   |   Site index